logo
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.hydroland.com.pl

 

Usługodawca Usługi

 

Hydroland prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

 

Hydroland Chorobik Gawęda Malec Wojtycza
Spółka jawna
Jawornik 658, 32-400 Myślenice
NIP 6811662347 Regon 351440170

 

Hydroland zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.hydroland.com.pl.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.hydroland.com.pl.

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w serwisie, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi zakup towarów i usług. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe).

Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika serwisu www.hydroland.com.pl w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona, zabezpieczona baza danych. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Hydroland. Ponad to ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

 

 

 

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Hydroland niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści e-maila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług oraz dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Hydroland oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Hydroland, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Hydroland za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje firmie dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, a firma Hydroland będzie je przetwarzać zgodnie z celem ich przekazania przez Użytkownika, w tym na warunkach not prawnych wskazanych pod formularzami.

Podczas wizyty użytkownika w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie www.hydroland.com.pl.

 

 

Charakter prawny dokumentu
  1. Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu www.hydroland.com.pl.

 

Sposób i cel wykorzystywania danych, prawa użytkownika
  1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu www.hydroland.com.pl w sieci internet.
  2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
  3. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Hydroland może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.

 

Użytkownik dokonując zamówienia w Sklepie internetowym i/lub dokonując rejestracji, i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera, i/lub kontaktując się z Usługodawcą mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe.

W przypadku kontaktu z Usługodawcą, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na wykonaniu umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu. W przypadku rejestracji w Serwisie i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem, i/lub wykonania umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu rękojmi, i//lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania umowy sprzedaży, i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie Serwisu www.hydroland.pl bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

Usługodawca informuje także, że Użytkownik ma w każdym czasie prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright © 2021 Hydroland | Wszystkie prawa zastrzeżone
Scroll Up